Nou, wat let u matroos.

Het verdriet van Eerbeek

Hoi Paul, dank voor je alerte reactie, maar ik heb er geen moeite mee als een berichtje uit Eerbeek de volgende keer op mijn overlegpagina blijft staan. Het is denk ik allemaal naar aanleiding van deze bijdrage van mijn hand op de sokpoppenpagina. Beter dat ik hem één keer onbekommerd te woord sta, dan dat hij nu honderd keer onder diverse noms de plume mijn gebruikershut of, veel vervelender nog, andere pagina’s op Wikipedia probeert binnen te dringen.

Wonderlijk blijft het wel. Als ik het allemaal goed gegoogeld heb, is dit heerschap hier al jaren geleden de deur gewezen, en heeft hij er desondanks nog steeds een dagtaak aan om op diverse fora en zijn eigen blog zijn complotteuze rancune over Wikipedia te spuien. Zelfs al zou zijn verwijdering alhier destijds geheel onterecht geweest zijn, dan nog dringen zich drie Nederlandse woorden aan mij op: get over it. Get a life, zou ook nog kunnen. Je zou me overigens een groot plezier doen als je nog even uit zou willen zoeken of deze heer S. de titel van graaf eigenlijk wel rechtens voert. Knipoog Een allerhartelijkste groet, Matroos Vos (overleg) 31 aug 2018 21:26 (CEST)

Beste Matroos, prima: ik zal me voortaan onthouden van een dergelijk ingrijpen op je OP. Wonderlijk, en tot op zekere hoogte fascinerend is het gedrag van sommige personen hier op WP zeker. Gelukkig heb ik een rijk leven naast dat van de woelige baren hier waaraan jij zo gewend bent zodat ik me aan dat alles, wanneer ik maar wil, gemakkelijk kan onttrekken. (Overigens doet je gebruikersnaam mij altijd eerder denken aan Le matelot d’Amsterdam -jou ongetwijfeld bekend- dan aan de Vosch van Reve.) Eerbeek associeer ik dan weer voornamelijk met Willem de Mérode en zijn protégée Wilma (afgezien van de vakanties die ik daar in mijn heel vroege jeugd schijn te hebben doorgebracht maar waaraan mij alleen foto’s en geen herinneringen bewaard zijn gebleven). [Helaas weet ik niet of hij rechtens de titel ‘graaf’ voert, maar ik denk van niet, en ik vermoed ook niet dat hij zo’n titel voert op dezelfde wijze als diegenen aan wie de fameuze zogenaamde hertog nergens erkende adellijke titels’toekent’.] Hartelijke groet van Paul Brussel (overleg) 31 aug 2018 22:10 (CEST)

Om te beginnen verbaas ik mij als gewoonlijk over het feit dat voetstoots wordt aangenomen dat ik diegene zou zijn die dat bericht geplaatst zou hebben, en vind ik het aanspreken als “heerschap” bijzonder onbeschoft als je iemand nauwelijks kent, maar dit al terzijde. Uit het berichtje lezende op Matroos vos zijn  OP maak ik namelijk eruit op dat het namens is geplaatst. En ik betreed de infrastructuur niet want anders zou de kleine Ymnes wel eens in zijn bedje kunnen plassen of huilend waker schieten en dat moet je ook niet willen. Dus voor uw gebruikershut hoeft u niet bang te zijn en anders is Natuurlijk al 12 wel paraat met zijn altijd gewillige blokhamer.

Maar goed. Sta mij hier dan eens onbekommerd te woord, het mag ook in de nieuwe taverne en dan zal ik u eens haarfijn  uit leggen waarom ik dit nooit ga laten zitten, en ter uwe informatie heb ik er geen dagtaak aan. Maar ik waarschuw u maar alvast, ik weet gewoon dat u een agenda van hier tot Tokio hebt en ook ik kaarten tegen mijn borst zal houden. En ja, mijn verwijdering was volkomen ten onterecht, dat kunt u zo nalezen hier of op mijn blog. Maar dat wist u al. Maar goed, u bent hier welkom zolang u uw forumtrucjes maar thuis houdt want daar kijk ik toch dwars doorheen.

Kijk een, matroos!

Gewoon raar

(Deze versie, uitgezonderd de analyse, heeft in het kader van hoor- en wederhoor ruim een week ter controle voorgelegen aan de arbitragecommissie der Nederlandse Wikipedia. Tot op heden is er geen enkele reactie op gekomen, zelfs niet na verschillende aanmaningen)

1)Arbitragezaak deblokkade Sir Statler

*Hier lees ik dat EvilFred volkomen ten onterecht een OT blok heeft opgelegd, wat verworpen is door de ArbCom. Een OT blok houdt in dat iemand voor onbepaalde tijd verbannen is van Wikipedia.

2) Brononderzoek artikel van Dillen.

*Hier lees ik o.a. dat het artikel brontechnisch van geen meter klopt.

3) Abitrageverzoek Graaf Statler II

*Hier zie ik een arbitragecommissie die krampachtig van alles onder de pet probeert te houden. Natuurlijk is het heel vreemd dat ik niks meer mag zeggen, en vooral niet over Wikimedia, zeker gezien het feit dat de beslissende arbiters allen Wikimedialeden waren.

4) Geheime sokpoponderzoek Wikischim per mail.

*Dit kaart ik terecht aan, dit is namelijk in strijd met de richtlijnen opgesteld door WMF voor Checkusers.

5) Opmerking over copyvio die aldus IJzeren Jan een zware blokkade, liefst OT rechtvaardigde op de OP van Josq.

*Ik zou niet inzien waarom dit goed zou zijn voor welke blokkade dan ook, laat staan een OT blokkade. Ik merk slechts op dat het werk van sommige gebruikers (mogelijk) copyvio is. Ik neem althans aan dit dat de gewraakte opmerking was waarvoor IJzeren Jan mij blokkeerde. Het had volgens hem eigenlijk een OT-blok  moeten zijn, maar hij deed het af met een blok van een maand. Ik sta open voor linken van andere dingen die ik gezegd zou hebben en die niet in de haak zijn, maar dat heb ik niet gedaan volgens mij. Dit is machtmisbruik en misbruik van moderatorrechten ten top gedreven. PS, na commentaar, ik stel hier slechts dat de copyvioclaims van mij onderzochtmoeten worden. Copyvio is immers een moeilijke zaak waar veel medewerkers niet mee bekend zijn, maar kan heel gevaarlijk voor hun zijn, omdat zij juridisch verantwoordelijk zijn voor hun bijdragen, bewerking en het hergebruik. Bij mijn weten is het aankaarten van (mogelijk) copyvio niet  blokwaardig , temeer daar de topic met een geval van bewezen copyvio begon op de OP van de coordinator die copyvoi zou moeten onderzoeken en gestart werd door mij.  Die vreemd genoeg de hele topic verwijderde daarna om in zijn volgende posting de topic als “niet constructief” te betitelen.

5) Sluiten van OP door CaAL tijdens toelichting.

*Glashelder. Voor ik een verdere toelichting kan geven, waar ik notabene door Robotje om gevraagd ben,  gooit CaAl mijn OP op slot. Hierna is nergens meer naar mijn mening of om een toelichting gevraagd. Niet door arbcom, niet bij dat lock, nergens! Wederom misbruik moderatorrechten.

7) Blokverzoek Ymnes

*Gaat helemaal nergens over, de oorspronkelijke claim, copyrightschendig, wordt namelijk afgewezen, en er wordt van alles bij gesleept wat niet aan de orde is. Vervolgens voert Natuur12 deze OT-blokkade aan bij  zijn verzoek voor een globaal lock op Meta. Verder is de blokkade compleet in strijd met de richtlijnen voor moderatoren, en zeker gezien het feit dat Natuur12 door een tussenkopje meebezig te plaatsen de beslissing  naar zichzelf toe trok. Immers, hij had instemming van de gemeenschap nodig gehad volgens deze richtlijnen voor een dergelijk zware blokkade. Dit is dus zwaar misbruik van moderatorrechten, wat m.i. arbcom niet zonder gevolgen had moeten laten.

8) Een sokpopmeldingsjabloon geplaatst door MoiraMoira op mijn OP.(Link plaats ik niet vanwege privacyrederen)

*Volmaakt onduidelijk waarom ze dat deed. Er was immers geen enkele sprake van sokpopmisbruik op Wikipedia, en het schond alleen maar mijn privacy. Waarschijnlijk bedoelt om het globale lock wat soepeler te laten verlopen. Dit is dus misbruik en manipulatie door moderator. Ik had immers het artikel van van Dillen ter discussie gesteld en op de verwijderlijst gezet, wat zij voor de tweede keer in een onacceptabel staat behield. Dit is ongehoord, zij staat immers samen met hem op een foto en kent hem dus.

9) Global lock

*Helemaal van god los. Werkelijk in elk opzicht in strijd met de richtlijnen voor stewards om een dergelijk lock op te leggen, die notabene boven het verzoek staan. Dit buiten het feit om  Ymnes dat enorme bak halve en hele leugens heeft neergezet in zijn reactie op het verzoek van Natuur12. Dit heeft Ymnes beslis niet zelf geschreven, gezien het niveau van zijn Engels. Wie het wel heeft geschreven is gissen, maar ik gok gezien het perfecte Engels Natuur12. Dit is dus fraude van zowel Ymnes als Natuur12, evenals het hele verzoek fraude is van zowel hen als van de afhandelende steward, zeker tegen het licht van dit:

“Warning! This is not the place to ask for locks based on your opinion that someone is disruptive. Global locks are used exclusively against vandalism and spam, not because of content disputes, notbecause you think that someone deserves to be globally blocked. In such cases, you should ask for local blocks at appropriate places.”

10) Geestelijke gesteldheid. (Die prima is, dank u.)

*Mijn geestelijke vermogens worden hier ernstig in twijfel getrokken door RJB op Wikipedia, zo erg zelfs dat hij mij heeft een mail heeft gestuurd  waarin hij vroeg of ik soms hulp in mijn dagelijkse leven nodig had.  (Terug gemaild dat ik inderdaad iemand zocht om de tuin te doen en de kattenbak schoon te maken, de vloer te dweilen, enz ., niks meer teruggehoord.) Ik zou ook aan cognitieve dissonantie en externe attributie lijdenvolgens hem die mij het werken op Wikipedia onmogelijk zou maken. Ymnes ging zelfs zo ver op de OP van de laatste arbcomzaak om arbcom  om een verklaring van een gekwalificeerd medicus te pleiten. Overigens doet Natuur12 ook een stevige duit in het zakje op deze overlegpagina.

Analyse:

Ik zie hier tien punten waar helemaal niks van klopt en die totaal tegen de richtlijnen van WMF ingaan, maar die wel tot een OT blok en een Global lock hebben geleid. De redenen waardoor dit kon gebeuren zijn : Een totaal achterhaald en kansloos internetprodukt , volslagen incompetente bestuurders, een zeer gevaarlijk arbcomregelement, vooral in handen van autistische arbiters en moderatoren die het overzicht nu eenmaal missen, gevolgen van het gevaarlijke ga uit van goede wil, waardoor er geen enkele controle is, en het totale, totale gebrek aan gezond verstand.

Wat resulteerde in deze hoogst opmerkelijk uitspraak van de Nederlandse arbitragecommissie.  Hoewel de rechtsgang eigenlijk nog wat absurder is, mij is namelijk zelfs niet eens om een toelichting is gevraagd. Deze abiragecommisie doet namelijk op geen enkele manier enig onderzoek of hoor- en werderhoor en klets maar wat.

Ik kan dan ook niet anders concluderen dat deze abitragecommisie totaal incompetent en zeer gemakzuchtig is, mede daar niet eens een reactie op het hier geschreven af kon. Het is dan ook helemaal geen abitragecommissie, maar een lobbyclub van wat medewerkers, zonder enige vorm van controle of de leden meerderjarig zijn, competent zijn, goedwillend zijn, of wat dan ook. Bij wijze van spreken kan uw buurkind van 12 met drie sokpoppen drie keer  arbcomlid zonder dat er enige controle daarop plaats vindt. Wat tevens als zeer opmerkelijk gezien mag worden is dat zowel IJzeren Jan, als Natuur12, beide blokkerende  moderatoren in deze zaak, bij de volgende verkiezingen in Arbcom verkozen werden.

Wat deze abitragecommisie in wekelijkheid is kunt u hieronder op het plaatje zien, namelijk niks meer of minder dan het taartengerechtshof uit Alice in Wonderland!

who-stole-the-tarts

(Arbitragecommissie in zitting.)

Maar, dacht u dat dit het toppunt van corruptie was, maar het kan nog gekker.

Ik deed dit verzoek om het globaal lock opgeheven te krijgen, zoals afgesproken was. En dit was de beslissing van de Nederlandstalige steward Savh.

Maar het kan nog veel, veel gekker. Want op 19 april werd ik out of the blue verbannen van alle  Wikimediaprojecten. Mij is medegedeeld dat  ik op geen enkele manier meer gebruik mag maken van de infrastructuur van de Foundation omdat ik de gebruikersvoorwaades geschonden zou hebben, en dus geëerd was met de beroemde SanFanBan, wat me enorm trots maakt, omdat ik de prijs deel met Gregory Kohs die hem dezelfde dag uitgereikt kreeg.

Op mails over het hoe en het waarom, en waar ik die voorwaardes dan wel geschonden zou hebben blijft het akelig, akelig stil daar uit Amerika, ondanks dat er in het sjabloon staat dat je voor meer info kan mailen. En uiteraard is uiteindelijk de moderator die mij verbannen heeft omdat mijn werk geen copyvio was, Natuur12, op voordracht van een Wikimedia bobo, Effeietsanders, opgenomen in de Hall of Fame op 4 augustus 2017.

stasi_klein

Mijn blog

Wie is de troll?

Bwc en moest daar na even iets anders doenPeter b er is niets in mij, dat denkt dat jij op dit moment, wanneer er al zoveel reuring is, aan het sokpoppen bent.De nieuwe gebruikers, die zich helemaal niet gedragen als Nieuwe Gebruikers, willen hier actief bijdragen. Men zal beginnen met wenselijk gedrag, maar op een moment gebruiken ze hun gebruikers namen (vaak met meerdere te gelijk) om de gang van zaken te kunnen beïnvloeden. Wanneer men dat hier door heeft is het kwaad al geschied. En de poppen doen een ronde dansje, want ze kregen wat ze wilde.De gebruikers die oa. op De Wikischim reageren zijn de gebruikers Statler en Zeiksnor, die waren op Wikiquote. Ze mailen met elkaar en schrijven beide op de blogs.Enkele weken terug hadden we de kwesties Paul Bedson ( uit eindelijk niet geblokkeerd) en LIVE NIEUWS/Thomas98 (wel geblokkeerd) Ik kan het geheel niet los zien van dit gedoe. Het zou kunnen zijn dat Paul Bedson Father of Lies is, en wanneer dat zo is hoeven we niet meer te denken dat het een sokpop van de andere heren is. Het zou hem alleen maar helpen zo’n controle. Lidewij (overleg) 31 aug 2018 13:06 (CEST)

 

Dat zit wel ff anders, is het niet Lidewij? Want de oplichter en sokpopspeler ben natuurlijk jij met al je sokjes en je kreeg gewoon je zinnetje niet. Verder was ik dat niet, heb ik je al honderd keer verteld maar die stront wil maar niet uit je oren en verder ben je gewoon een van de vele sokpoppen die op een gr-u-w-elijk manier op Wikipedia en in Wikimedia al jaren rondtrollt. En ik mail niet met de Kolonel, als ik in het totaal in al die jaren twee keer mailcontact heb gehad met hem zal het veel zijn geweest. En dat ging beide keren niet eens over wikipedia.

Maar ondertussen is de schade niet te overzien, en dat Moira toen ze begreep wat er echt aan de hand was er als een haas vandoor ging, ja dat snap ik wel. Want, Romaine, die hondenuitlaatservice die jij jarenlang  aan de achtenswaardige dames en heren hebt aangeboden was achteraf toch niet zo bi als iedereen wel dacht……

Ik had stomweg gelijk met dat citaatrecht op Wikiquote, mag niet. En zo mag je ook geen Wikipedia artiklen opbouwen zoals gebeurd is. En met WMF zoals je nu weer staat te kwaken met je Trijntjes jasje aan op Moira’s OP heb je gewoon niks uit te staan uiteindelijk. Want we zijn hier in Europa, en wel onder het Nederlandse recht. Je bent met je vriendjes zelf zo oerstom geweest een server in Haarlem te laten plaatsen dus dat lijkt me kristalhelder.

Hoe hard jij ook staat te lobbyen in Brussel, het is zinloos. Ik heb je op quote al vele malen aan je uit proberen te leggen dat het volslagen, volslagen bull was wat je stond te verkondigen, want het gaat om het Nederlandse copyright, en daar heeft Brussel geen fuck mee van doen, noch die Amerikanen. Maar goed, ondertussen is iedereen  wel in je gesok en rare Inclusionisme getrapt en zitten nu ongehoord juridisch met mij in de boot. En niet alleen met mij, maar met heel pedia, want dat kun je zo het vuilnisvat inkiepen.

En het is niet alleen juridisch, want de afgang als dit naar buiten komt is voor ze natuurlijk ongehoord groot. De zoon van een oude hoogleraar die in hun naam alle hoeken van Wikipedia door jouw is doorgetrollt die heel goed werk had gedaan en op het laatst met de SanFanBan zelfs met een SanFanBan is vereerd. Hoe krijg je het verzonnen! Er zijn een heleboel mensen die een heleboel hebben uit te leggen en jij in het bijzonder, Romaine. Want de dames en heren hebben ondanks jouw geblaat echt wel door hoe gênant dit is uiteindelijk.

Complotdenkers

Dat is het komische van complotdenkers: dat je misschien wel gewoon een maagdelijke nieuwkomer bent, komt niet eens in ze op. Moraal van dit verhaal: niet achter elke boom zit een sokpop, en de conclusie van Jeroen dat we hier niet onnodig de privacy van een nieuwe gebruiker zouden moeten schenden, onderschrijf ik dan ook van harte. Matroos Vos (overleg) 31 aug 2018 04:42 (CEST)

(Source)

Ja, die Matroos Vos toch. Onze matroos met zijn onverwoestbare humeur en zijn kwikslagen is namelijk een manipulator van de eerste orde. Wat zegt hij namelijk tussen de regels door? Dat het hier om complotdenken gaat zonder maar een greintje bewijs. En natuurlijk zit er achter elke boom daar een sokpop, wat dacht je, waarom denk je dat Natuur12 binnen een minuut dat verzoek weghaalde? Zou ik dat doen? Welnee, want ik heb daar niet gesokt, laat ze maar op hun bek gaan. Naar mij zullen ze geen verwijzing daar vinden. Ik ben dan ook  razend benieuwd wie waar achter zit. Ook bij die Lidewij, Schim en Natuur12, en ik zou geen moment bezwaren tegen dit verzoek hebben.

Matroos Vos is een professional. Matroos Vos is namelijk uitstekend in het manipuleren van een forum. Bij elke edit zit er namelijk iets van manipulaties in. Nu ook weer, doe vooral geen CU. En waarom niet? Naar mij had altijd elke CU gedaan gedaan mogen worden tot ik er afgetrollt werd, ik had werkelijk niks te verbergen.

Van die matroos zou ik wel eens willen weten wie erachter schuilt. Maar ik heb wel wat leuk leesvoer voor de matroos  wat ik in het verre Amerika vond.

Wikipedia:Friend or fraude?

Wikipedia Embraces the Dark Site

Wikipedia:a Web of Deception

 

Komt u eens langs om hier met de heren van Eerbeek eens van gedachte hierover te wisselen, Matroos Vos? Een Belgische biertje staat hier altijd koud, en een Belgisch kaasplankje is er ook nog altijd wel. U bent hier van harte welkom!

 

Dat klopt wel aardig, Lidewij

(na bwc) Onder meer deze overlegbijdrage van Father of Lies is anders enigszins verdacht. Dit is typisch het soort spelfouten dat Statler ook heel vaak maakte, en ook de stijl doet nogal aan die van Statler denken. Als hij het niet zelf is, dan is het iig iemand met dezelfde overlegstijl en dezelfde geneigdheid tot spelfouten. De Wikischim (overleg) 30 aug 2018 18:44 (CEST)

De Wikischim, ik noen ze de heren van Eerbeek. De overlegstijl van de heren lijkt na jaren behoorlijk op elkaar. Lidewij (overleg) 30 aug 2018 19:11 (CEST)

Niet voor niets heb ik de kolonel met deze hoge onderscheiding vereerd.

Schermafbeelding 2018-08-30 om 19.23.45

Maar ff wat anders Lidewij, weet jij ook waarom Natuurlijk al twaalf een verzoek wat ook op hem slaat weggehaald heeft?

Lidewij

Motivatie: De Wikischim heeft een sokpopverleden op Wikiquote en is zelfsOT geblokt daar en Lidewij is hier wel erg als de kippen bij. Als je aangehouden wordt mag je toch ook om de legitimatie van een agent vragen? En na twee edits is het account ook nog eens door Natuur12 geblokt zonder ook maar een reden. Die die er dus ook maar bij. Sister of Lies (overleg) 30 aug 2018 18:22 (CEST)

Zou ie ergens bang voor zijn Lidewij? Wat denk jij?

Wat een prachtige quote trouwens op de GP van The Fathers of lies. Ben ik dat zoals gesuggereerd wordt? Nee, want ik ben geen vrouw,

John 8:44 New International Version (NIV)

You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father’s desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies.

 

En de groeten vanuit de donkerste spelonken van het internet

De val van MoiraMoira werd, viel me op, vanuit de donkerste spelonken van het internet begroet met een ronkend gegnuif. Het is maar waar je je mee wilt associëren, denk ik dan. Woudloper overleg 30 aug 2018 10:27 (CEST)

(Bron)

Ik heb je al laten weten voor jouw elke respect verloren te hebben en onze vroegere vriendschap als een grote fout te zien, Woudloper. Want hoe kwam ik ook al weer in deze duistere spelonken onder die brug terecht? Waar aardwezens, trollen en overig wiki ongerief zich ophouden doorgaans?

Schermafbeelding 2018-08-30 om 13.10.49

Where Trolls Belong
Image by doug wildman via flickr creative commons.

Waar wil je je mee associëren en dat is goede vraag. Met je collega troll en arb vintroll die regelmatig digitaal door de brievenbus kwam pissen op quote, waar hij zelf aangaf geen sikkepit om te geven? Met trollobotje, de trollende jurist en o zo vaak jullie wikibeul van jullie abitrollcommissie? Met Danielle Jansen met haar Caribbean projectje met de kleine Ymnes als drijvende kracht die mij er zo leuk met babysnatcher  trijntje en dat stuk ongeluk van een Natuur12 er af trollde en die jullie daarna zo nodig als arb moeten? Daarmee? Of met WMF James Alexander, de slechtste sysop ooit die maar geen baantje kon krijgen en nu met een enorme blokhamer in de wilde weg rondmept?

 

Vertel eens, met wie wil jij geassocieerd? Met die Goose miep met haar legertje jochies die niet zo zijn als een ander? Die mij doxxte en die leuke vossenjacht op mij organiseerde? Omdat die jochies zo leuk  tonnen en tonnen meuk het internet op pleuren? En  gejat spul ook nog wel. Ja gejat, je hoort me heel goed! Want waar ging het allemaal ook al weer over? Juist copyright. Waar ik een vraag over stelde op de OP van de door arbcom aangestelde coordinator, Josq. wat me uiteindelijk op een SanFanBan kwam te staan! Dus heb ik een vraag aan jouw “Woudloper”. Ik bedoel de person die al jaren achter dat al die accounts trollt dus. Waar zijn die duistere spelonken van dat internet nou eigenlijk? Hier? Dacht het niet namelijk. En vind je het gek dat hier applaus en gejoel klinkt voor elke dakgoot, pan of hele dakkapel die van Het grote Project afdondert? Het is maar waar je mee geassocieerd wil worden inderdaad.