Ambtelijke corruptie/machtmisbruik-dossier FredDukelGate www.freddukel.com

Voordat u een afspraak wenst in te plannen, vraag ik u de geregistreerde domeinnamen op naam van bestuurders en uitvoerders van de gemeente Den Haag ongedaan te maken, u dient hiervan bewijs aan te leveren. Ik zie het aanmaken van deze domeinnamen als misdragingen naar uitvoerders en bestuurders van de Gemeente Den Haag.
De domeinnamen die zijn doorgegeven:
http://richarddemos.com ditzosucks.nl ditzosucks.com petervanderkrogt.nl ditzosucks.be bertvanalphen.com davidrietveld.com
arjenkapteijns.net tandarts-tjioe.nl vanarkelincassoklachten.nl tandarts-ypenburg.nl vanarkelincassoklachten.org martijnbalster.info vanarkelincassoklachten.com
We verzoeken u bovenstaande gegevens uiterlijk binnen 7 dagen na dagtekening van deze brief aan te leveren. Ook verzoeken wij u binnen 7 dagen een afspraak te maken.
Het is mogelijk dat u één of meer van de gevraagde stukken niet binnen de termijn kunt inleveren. In dat geval verzoeken wij u direct contact op te nemen met de gemeente om de vervolgstappen te bespreken. Indien daarvan sprake is, kan de consulent besluiten de wettelijke beslistermijn van 8 weken hiermee op grond van artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) op te schorten tot en met de genoemde datum.
Wanneer wij niets van u vernemen, en niet binnen de gestelde termijn over deze stukken beschikken, sluiten wij uw dossier. U wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.
Heeft u nog vragen dan kunt u bellen met bovenstaand telefoonnummer.
===================================================================================
Bovenstaande tekst is een fragment van een brief van de gemeente DH aan ondergetekende. De afzender? Jawel droplulletje Peter van der Krogt himself

Hier wordt met scherp terug geschoten

In de loop der tijd zie ik zo hier en daar een of ander blufbriefje van een jurist die een topje van een ijsberg heeft gezien langskomen, en dat is een slecht plan. Want op ons maakt dat geen enkele indruk, en als een jurist verder wil gaan zal hij nadere info willen hebben, en daarna maar een advies geven, wie geschoren wordt moet heel stil gaan zitten.

Ik ken de mensen niet, ik ken mijnheer Mos niet, de rest ook niet, maar ik neem aan dat eenieder een hele goed inschatting voor zichzelf kan maken hoe de vlag erbij hangt. En zich verdommde goed moet beseffen met een jurist van doen te gaan krijgen die precies weet hoe diep die ijsberg is en van de hoed en de rand weet, want ik heb het kantoor van Ausma gevraagd de zaak te monitoren en de stukken overhandigd. Dus laten we het allemaal even leuk houden.

Wat een idee zou zijn, lijkt mij althans, als WMNL eerst haar jaarlijkse vergadering hielt waarbij mijn warme advies is zowel de voorzitter die tot voor kort slechts 600 edits had gedaan, meestal over WM zaken, en de directrice die omvalt van incompetentie te vervangen door deskundige mensen en dan eens verder te kijken. Want mijne heren meelezende juristen en andere geïnteresseerde, voor het geval u het nog niet doorhad, dit is één grote juridische brandstapel en ik althans ben mij er pijnlijk van bewust dat als je een hoekje aansteekt de hele bliksemse boel tot op de grond afbrand. Dus laten we het op juridisch gebied hierbij even laten. Wel zal ik de komende week een verslag over mijn ervaringen op de WMF projecten hier schrijven opdat een ieder een beter  inzicht in de hele materie  krijgt. Want dat lijkt me belangrijk en in het belang van iedereen zodat niemand onbevangen een juridisch mijnenveld inloopt.


Post van wethouder Richard de Mos

Zojuist ontving onze huisadvocaat Mr Ausma een schrijven op hoge poten van een jurist van de Gemeente Den Haag namens wethouder blaasbek ex PVVer en millieu vandaal Richard de Mos. Tevens  onomstotelijk en met checkuser aangetoond een langdurige sokpop vandaal (if it walks like a duck, talks like a duck , it is a duck etc) die onder vele accountnamen destructief aanwezig is en was op de  wikimedia projecten (waaronder wikiquote maar daarover later meer) . Zelfs INCLUSIEF dat Jostiproject waarvan ik ook de naam niet noem.

RicharddeMosHaring

Van Mimi en RJB (weer geen namen) wisten we -in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt- al dat een wethouderschap geen garantie is voor -laat ik het maar noemen- het zuiver op de graat zijn.

Terug naar Richard de Mos. Wat hem blijkbaar niet lekker zit is registratie van het domein  richarddemos.com Dat was een solo aktie (zonder onze toestemming!) van een landurig werkloze en kansarme wajong regeling autist (ik noem geen namen) die hier tijdelijk als stagiair met behoud van bijstand de kans kreeg wat werkervaring en sociale vaardigheden op te doen. Omdat hij voor weinig anders geschikt is deed hij hier de koffie, schoonmaak en hielp wat mee met onderhoud van dit weblogje. Aanstaande maandag vliegt deze lul er met de bekende pisboog uit dat moge duidelijk zijn.

Proficiat mensen

OscarvanDillen2007

heinvanmeeteren.com
guidodenbroeder.nl
graafstatler.nl
oscarvandillen.be
kolonelzeiksnor.be
waltervankalken.nl
mimysluiter.nl
lidewij.be
martijnbalster.info/
richarddemos.com
marceldouwedekker.nl

Update
Toegevoegd na commentaar van de Graaf

lodewijkgelauff.nl

Update zondag 9 september 2018

robbertjanbron.nl
ronaldbeelaard.nl

Richard de Mos in bootje door Schilderswijk. Demonstreren verboden.


Was demonstreren daar in 40-45 ook niet verboden? Is de Mos een nazi?  https://www.omroepwest.nl/nieuws/3564751/Groep-de-Mos-eist-verbod-op-demonstratie-in-Schilderswijk

Update zaterdag 8 September 2018Brekend nieuws lafbek Richard de Mos reageert niet op mail jurist van de gemeente Den Haag stuurt kansloze dreigbrief: https://groetenuiteerbeek.wordpress.com/2018/09/08/post-van-richard-de-mos/